آمريکای من ۱

ترانه ديروز رفته وای بر ورزش جفتمون ثبتيده!!! خيلی خوبه جای باحاليه و با امکانات عالی استخر بسکتبال!! من يه ۴۰ ۵۰ پوندی زيادی دارم که می خوام اينجا بسوزونمش !! اين زن من هم محشره با اين فکراش!!

اوضاع درس خوندنم خوب نيست و منظم پيش نميره!! ترانه  رفته کتابخونه وين رو ديده به نظر اون حای خوبيه فردا می رم يه سر می زنم

 اين خونه ما جای خوبيه درست سر تقاطع دو تا خيابون مهم وينه! اصلاً شهر وينم خیلی دوست دارم علاوه بر زيبايی طبيعی که من عاشقشم!! مهيت صميمانه ای داره و مردم خوب و صميمی به زنيم به تخته در ۸ سال گذشته قتل اينجا نبوده!!  اين تو آمريکا يعنی خيلی خوب تازه به فاصله ۱۰ دقيقه رانندگی هم پترسون مخوفه!!! آدم اونجا ميره کفش می بره!! صد رحمت به هارلم!!!

ميگن پترسون هر ۱۳ دقيقه يکی با  اسلحه گرم مجروح ميشه !!! منو بگو که اولا می خواستم برا ارزون تر شدن خونه برم اونجا!!!!

خيلی از اسما ی شهرا و خيابونا تو اين منطقه يادگار سرخپوست اس !! اون زمانی که

اينجا از جنگل های انبوه و رودخونه های وحشی پر بوده و سرخپوست ها با وسايل اوليه خودشون ماهيگيری و شکار می کردن!! گاه که از مناظر طبيعی تو ماشين يا در حال قدم زدن لذت می برم ياد اونها ميوفتم و کاری که سفيد پوستا باهاشون کردن!!!

درد آوره!!و مايه تاسف!!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید