گوگل نوروزی و حشن نوروزی نور و دانش

اين هم  لگو ؛ نمايه؛ نوروز  گوگل که بسيار زيباست و با نهايت سليقه  نمادهای ايرانی سفره هفت سين در آن چشم نواز شده  هر چند که اين نمايه زيبا ره به صفحه اصلی نبرد ولی تا اينجا هم خوب است و به همت بر و بچه های شبکه و چند مدير ايرانی گوگل به انجام رسيد

Norooz

 

پس نوروزتان شيرينتر و جهانی تر باد

جای شما خالی به جشنی زيبا و با طروات ايرانيان مسلمان شرق آمريکا ؛ انجمن نور و دانش ؛دعوت شدم و با همسر عزيز رفتيم

بايد يادم باشد يک نوشته کامل از نور و دانش برايتان بگوييم فقط الان يک کلمه بگوييم که درست رديف جلوی من استاد فرشچيان بزرگ نشسته بود. کمی آنسو تر پرفسور خاتمی و آنقدر بزرگان نامی حضور داشتند  که لحظه ای  بر خود باليدم که به کجا راهم دادند.

برنامه شامل موسيقی اصيل با قطعه های شاد و فيلم زيبايی از ايران به نام باد و خاک که از آثار مستند از جاهايی در ايران که من هم که ادعای ايرانگرديم می شود نديده  بودم مثلا مرنجاب و شهداد کرمان و قلب دشت  لوت که در فيلم لقب شعبه کره ماه در روی زمين را به آن داده بود و واقعا چنين بود وفيلمی  فوق العاده جذاب بود و برنامه ای کمدی سر پايی "Stand Up COMEDY "  که اجرا کننده ؛ تيسا ؛ دختری متولد ايران بود که در آمريکا بزرگ شده بود و اشک همه را از خنده در آورد جالب ان بود که فوق ليسانس روابط بين الملل از دانشگاه جرج واشنگتن داشت.

تا ايجا را داشته باشيد تا برگردم و از رژه ايرانی در دل منهتن بگويم

 

 Happy Nowruz

A s  i wrote on last post Iranian people celebrate all of  13 days of beginning of Iranian year so don't be surprise if i will say happy Nowroz again and again,

Finlay google gave his respect to Persians by Nowruz logo  on Persian version of  goggle main page and we plan to reach the main page for next year like Chinese did, please help us

i and my wife was invited to a Nowruz celebration yesterday with Iranian traditional music and  stand up comedy by an very funny and young  Iraninan_American girl "Tisa" who make every one  sidesplitting a and in the end we watched a documentary film of Iran nature that i was shocked by some of the scenes of film specially Loot desert scene that narrator said that that location of desert is similar to moon surface , oh my god he really mean it .

i will come back and talk about Persian parade in Manhattan later, see you all

/ 0 نظر / 8 بازدید