اگه گفتين کيه!

او که پيش از اين در پاسخ به خبرنگاران درباره علت استخدام يونگ به جمله «مي گن خوبه،» بسنده کرده بود، به مجري برنامه نود گفت؛

 «البته قطعيه ولي ما نود درصد قطعي کرديم. مونده ده درصد که باز تحقيق مي کنيم و اگه خوب نبود، مي ريم سراغ يکي ديگه،»

اما جالب ترين جمله او در اين مصاحبه تاکيدش روي اين جمله بود؛ «اين تيم خودمه. هر کاريش بخوام مي کنم،» .

وی که ظاهراً در زمين و در حاشيه يک بازي دستگرمي داشت با خبرنگار نود حرف مي زد، عقيده داشت چون اين تيم متعلق به بخش خصوصي است هيچ کس نمي تواند بابت تصميماتي که او در زمين مي گيرد، مواخذه اش کند؛ «تيم خودمه. بخوام رو نيمکت مي شينم، نخوام نمي شينم.

 البته من به هيچ وجه دوست ندارم دوباره مربيگري کنم.» اما مسلم است که ... آقا با حفظ روحيه قديمي به مربي بعدي......اجازه مانور بيش از حد را نخواهد داد.

/ 2 نظر / 13 بازدید
پزشك78

من كه نفهميدم كيه!! آخه زياد فوتبالي نيستم

A.R

soltan ali parvin¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡