بشنو اي جلاد

 

با تمام خشم خويش
با تمام نفرت ديوانه وار خويش
مي كشم فرياد
اي جلاد
ننگت باد

بشنو اي جلاد
مي رسد آخر
روز ديگرگون
روز كيفر
روز كين خواهي
روز بار آوردن اين شوره زار خون


بشنو اي جلاد
و مپوشان چهره با دستان خون آلود
مي شناسندت به صد نقش و نشان مردم
به كوه و دشت پيچيده ست
نام ننگين تو با هر مرده باد خلق
به جا مانده ست از خون شهيدان
نقش يك فرياد :
اي جلاد ننگت باد

(گزيده اي از شعر "بر سواد سنگفرش راه" هوشنگ ابتهاج)

" و تو ای ملت خفته
به یاد بیاور
همه سینه هایی که دریده شد
تا پرده های جهل تو دریده شود
و همه گل هایی که پر پر شد
تا باغ تو خرم شود
و ای دریغ نشد
که تو خود نخواستی
آنچنانکه باید و باشد....علی اصفهانی"

/ 1 نظر / 8 بازدید
نازی

موفق باشی................................ به وب منم سری بزن