منافع ملي يا مضار ملي !!!

هر كشوري ( بجز ايران ) بدنبال منافع ملي خود است و سعي دارند از شرايط موجود بهترين استفاده را ببرند . اتخاذ چنين سياستي هم از سوي کشور های ديگر طبيعي است .

 بهرحال تامين منافع نيازمند بازيهاي سياسي است و اين يك بازي سياسي است كه کشورهای جهان انجام مي دهند و در نهايت در اين بازي منافع خود را از آن راهي را كه كمترين هزينه را دارد , تامين مي كنند .

حالا اگر ما راه كار اصولي را بلد نيستيم يا با دست خودمان اين شرايط خوب تاريخي را به آنها و بقيه هديه كرده ايم .


( اقدام کشورهايی نظير امارات و قطر هند پاکستان و.... , قابل توجه آقاياني بايد باشد كه با بي اطلاعي از سياست و حكومت, راه را بر تصميم گيري اجرائي و ديپلماتها آنچنان تنگ مي كنند كه تنها بايد انتظار معجزه داشت تا يك اقدام ملي درست صورت گيرد . در كشور ما با اين شرايط سياسي بين المللي كه خودمان بوجود آورده ايم , اگر تمام نخبگان سياسي جهان را هم بخدمت بگيريم , تامين منافع ملي امكان پذير نيست و آن مقدار هم كه هست منافع ملي نيست , بلكه مضار ملي است !
واقعا اين نحوه مديريت سياستهاي كلان كشور جاي بسي تاسف دارد ! دست و پا بسته به ميدان مبارزه مي رويم و آنگاه انتظار پيروزي هم داريم!
در كشور كهن كه مهد تمدن بود و علم و خرد , تو گوئي كه عقل و خرد نزد حاكمان تعطيل است !!)

/ 0 نظر / 7 بازدید