ايران از اروپا کالا می خرد!!!!

 ياد ماجرای ايدی امين افتادم که روزگاری کجاوه ای ساخت و بر دوش چهار بازرگان انگليسی نهاد تا او را به ميدان مرکزی پايتختش آوردند

amin_13.jpg (63299 bytes)

 

 و مردم از همه جا بی خبر اوگاندا احساس کنند که به چه عظمتی نائل آمده اند.

Kneeling-Before-Idi-Amin-Kampala-Uganda-October-2-1975.jpg

 سال پيش که ايدی امين در غربت مکه درگذشت،

 

 خبرنگاری با يکی از آن بازرگانان بعد سی سال گفتگوئی کرد و از او پرسيد چطور راضی به آن کار شدی. جواب اين بود که آن نمايش غرور برای آنان حدود دويست ميليون دلار هزينه برداشت؛ اما برای شرکت ما بيش تر از

 چهل ميليون سود نداشت. چند دقيقه کشيدن آن بار سنگين به چنين سودی می ارزيد.

چقدر زود تجربه های جهان تکرار می شوند

/ 0 نظر / 15 بازدید