من دروغ مي‌گويم

شيرين عبادي دروغ مي‌گويد.

 خانواده متهمين دروغ مي‌گويند.

روزنامه‌ها دروغ مي‌گويند.

 رسانه‌هاي خارجي دروغ مي‌گويند.

 دانشجوها دروغ مي‌گويند.

كارگرها دروغ مي‌گويند. معلم‌ها دروغ مي‌گويند.

 مردم دروغ مي‌گويند. بدحجاب‌ها دروغ مي‌گويند.

 پسرهاي داراي موهاي غربي دروغ مي‌گويند. بازتاب دروغ مي‌گويد. انتخاب دروغ مي‌گويد.

 اعتماد ملي دروغ مي‌گويد. هاشمي دروغ مي‌گويد. بوش دروغ مي‌گويد.

روحانيون دروغ مي‌گويند.

من دروغ مي‌گويم. تو دروغ مي‌گويي. او دروغ مي‌گويد. ما دروغ مي‌گوييم.

 شما دروغ مي‌گوييد آن‌ها دروغ مي‌گويند. اين دروغ مي‌گويد. آن دروغ مي‌گويد.

 بعضي وقت‌ها هم به ما چه.

/ 5 نظر / 15 بازدید
رويا

دروغ مزيتهايی داره که راست نداره!!!

مريم

من ميدونم کی راس ميگه! اما بايد در گوشت بگم

هانيه

ما دروغ نميگوييم؛دروغ را زندگي ميکنيم.

حاجی اصغر باغبون

به مانم سر بزند جگر خشتون شم اصغرم باغبون از ديارم منوسم خوشحال مشم نظرتونو بخونم