روز هاى رئيس جمهوران!!!!!!
اين متن روزنامه شرق در توصيف کانديداهای جالب رياست جمهوری است!!! بابا يکی اين اينها درمان کنه گناه دارن بيچاره ها!!! ما که اونجا بودبم اينقدر مردم وضعشون خراب نبود به خدا!!!
اينجا ساختمان وزارت كشور است. ساختمانى در خيابان دكتر فاطمى كه كارمندان آن اين روز ها پس از چهار بعدازظهر روز پرهياهو، نفسى تازه مى كشند، هر چند كه مى دانند به زودى بايد تجربه اى ديگر را در ۲۷ خرداد سپرى كنند.
اما چند روز قبل اين وزارتخانه كه وزارت آن را عبدالواحد موسوى لارى بر عهده دارد، اين قدر آرام نبود.
در شيشه اى سمت چپ ساختمان وزارت كشور بارها باز و بسته مى شد تا يكى از داوطلبان انتخابات رياست جمهورى از در وارد شود و در جايگاهى كه براى ثبت نام در نظر گرفته بودند، بنشيند و فرم ثبت نام در انتخابات رياست جمهورى را پر كند و پله هاى روبه روى اين در پر از خبرنگاران عكاسى بود كه در انتظار ورود يك چهره شاخص براى ثبت آن با دوربين هايشان بودند.
اما اگر انتخابات دوره گذشته رياست جمهورى با حضور چند چهره عجيب مثل يك جوراب فروش 34.gifو يك خواننده31.gif به عنوان كانديداى رياست جمهورى به همراه بود، انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى با حضور ۱۰۱۰ داوطلب از مردم كوچه و بازار كه علاقه مند به نشستن بر جايگاه سيدمحمد خاتمى هستند همراه بود.
• روز اول ۲۰ ارديبهشت: من نوكر ملت ايران هستم!!!!18.gif
109776.jpg هنوز دقايقى از ساعت ۸ صبح نگذشته است و خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات در انتظار حضور يك چهره آشنا هستند. عده اى اطلاعات كامل ترى دارند: «امروز هيچ يك از كانديدا ها به غير از رفعت بيات ثبت نام نمى كند.» و به هر حال چاره اى جز انتظار نيست.
به بخش ثبت نام از داوطلبان رياست جمهورى نگاه مى كنيم اتفاق جالبى رخ داده و آن حضور مردى است كه با كفن و پرچم ايران در انتظار گرفتن فرم ثبت نام است. دوربين ها يكى پس از ديگرى فلاش مى زنند تا چهره اين پيرمرد را كه بر روى نوار باريك دور سرش «نوكر ملت ايران» حك كرده ثبت كنند.
خودت را معرفى كن؟ و او بلند پاسخ مى دهد: نوكر ملت ايران.
دور گردنش بر روى سه كاغذ A4 سه كلمه نوكر ملت ايران را نوشته و آنها را به وسيله بندى كنار هم قرار داده است. با صداى بلند شعار مى دهد و معتقد است كه ۱۵ ميليون راى مى آورد18.gif.
كمى پس از ورود وى، مردى با لباس عربى و چفيه اى بر سر وارد مى شود، مى گويد مهدى موعود 30.gifاست.
109761.jpg ولى چون شناسنامه اش مخدوش است، نمى تواند نام خود را در ليست داوطلبين انتخابات رياست جمهورى قرار دهد. به هنگام خروج از وى مى پرسيم نام پدرت چيست؟ و او پاسخ مى دهد : «مسلمانى كه نداند نام پدر مهدى موعود چيست، مسلمان نيست.» و در حالى كه زير لب تهديد به قيام مى كند، ستاد انتخابات را ترك مى كند22.gif.
اما اينها تنها چهره هاى روز اول ثبت نام نيستند. اولين روز ثبت نام از داوطلبين رياست جمهورى با حضور اولين  ها نيز همراه است. اولين روستايى از روستاى ليورجان 25.gifكارگر كاشى نارين يزد كه نام او به عنوان اولين نامزد انتخابات رياست جمهورى سال ۸۴ ثبت مى شود و اولين زن ثبت نام كننده كه دخترى است ۱۸ ساله اهل اصفهان، مى گويد: «به همراه برادرم براى ثبت نام آمده ام و حاضر نيستم به نفع او كنار بروم35.gif
هنوز وارد دانشگاه نشده و انتخابات رياست جمهورى را به كنكور دانشگاه تشبيه مى كند09.gif.

• شير فروش: براى ساماندهى ايران برنامه دارم
109773.jpg چهره هاى ديگرى هم هستند. پيرمرد شير فروش ۷۲ ساله با دستارى زرد رنگ بر سر كه از تربت حيدريه راهى دراز را براى ثبت نام طى كرده است، مى گويد: از تربت حيدريه تا تهران ۵۰۰۰ تومان كرايه داده ام اما از ترمينال تا وزارت كشور ۲۰۰۰ تومان، به همين دليل اولين برنامه اش را سامان دادن وضعيت كرايه تاكسى ها قرار داده است35.gif.
وى براى زمان كار نانوايى ها نيز برنامه هايى دارد. «من براى زمان كار شروع نانوايى ها برنامه دارم و فكر مى كنم بتوانم ايران را سامان دهم.13.gif»
كجا مى خوابى؟ و مى گويد: جايى براى خوابيدن ندارم و فكر مى كنم بايد در يكى از اين روزنامه هايى كه با من مصاحبه مى كنند، بخوابم. افراد ديگرى هم آمده اند. برخى كراوات و برخى پاپيون زده اند تا چهره اى متفاوت از ديگران داشته باشند.
من خود تاريخ هستم
يكى از آنها مردى است ۸۶ ساله كه به گفته اش، بر تخت نشينى سه سلطان، ۲۲ نخست وزير و ۶ رئيس جمهور را تجربه كرده است30.gif34.gif، مى گويد اين به معناى داشتن تجربه كافى براى نشستن بر مسند رياست جمهورى است.
بنيانگذار شهر تهران است و خود را تاريخ معرفى مى كند.
وى كه داراى مدرك فوق ديپلم است ادعا مى كند: من سريع مشكلات هسته اى ايران را حل مى كنم.
از او در مورد سانتريفوژ و كيك زرد مى پرسيم و اين پيرمرد ۸۶ ساله پاسخ مى دهد: اين مسائل مربوط به خودم است. به شما ربطى ندارد35.gif.
و مردى كه ادعا مى كند كاردار سفارت ايران در واشينگتن در زمان رژيم سابق است. كراواتى قرمز رنگ كه با روزنامه اى با لوگويى به همين رنگ آن را ست كرده است وى را از ديگر داوطلبان رياست جمهورى متمايز مى كند.
شايد به همين دليل است كه دوربين ها يكى يكى وى را احاطه مى كنند تا چند كلمه اى با وى سخن بگويند و چنين مى گويد: همه خوبند ولى من بدى هايى دارم كه جامعه آنها را مى پسندد.

• روز دوم: آماده ام با تمام دنيا بجنگم
109755.jpg نامش صدام نيست، اما چهره اش شبيه او است. مى گويد حاضر است جاى صدام حسين در فيلم ها نقش ايفا كند. او كه مهندس ارتش است ادعا مى كند در سفرى كه به عراق داشته او را با صدام اشتباه گرفته اند و مدتى بازداشت بوده است.
او كه كلاه شاپو بر سر گذاشته مى افزايد: براى خدمت به مردم ايران آمده ام.
اين بازنشسته ارتش ادامه مى دهد: ۸ سال جنگ در خوزستان را تجربه كرده ام و آماده ام با تمام دنيا بجنگم.
فناورى هسته اى را نيز از او مى پرسيم: «ما از قديم بمب اتم داشتيم و در منار جنبان اصفهان و حمام آن هم فعاليت هسته اى ما از صد سال پيش آغاز شده بود كه البته انگليسى ها به خاطر حسادت حمام آن را خاموش كردند27.gif.
وى معتقد است منار جنبان ما اكنون يك بمب اتم است11.gif.
راه آهنى از تهران تا كانادا05.gif
هنوز ساعاتى از آغاز دومين روز ثبت نام نگذشته است كه زنى در حالى كه عينكى آفتابى بر صورت و دسته گلى04.gif در دستانش است وارد ستاد انتخابات مى شود.
اهل مشهد است و دسته گل را براى وزير كشور هديه آورده است. مى گويد: راه آهن بافق- مشهد را او به سيدمحمد خاتمى پيشنهاد داده است. از مهرعليزاده نيز سخن مى گويد: «من به او پيشنهاد كردم كه كانديداى رياست جمهورى شود.» او كه ادعا مى كند زمانى عضو حزب رستاخيز بوده برنامه هايى نيز براى دولت آينده اش دارد. «در اولين اقدام راه آهنى از تهران تا كانادا مى سازم.»
پيرترين دانشجوى ايران نيز در دومين روز ثبت نام مى كند. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰ در كنكور سراسرى شركت كرده و ادعا مى كند از رجل سياسى مذهبى است. كلاهى سبز رنگ نيز بر سر دارد و مرتب تسبيح مى اندازد.
«رقيبى براى من وجود ندارد و به نفع هيچ كس حتى اكبر هاشمى رفسنجانى كنار نمى روم.06.gif»
و در نهايت ساعت چهار بعدازظهر روز دوم ستاد انتخابات وزارت كشور آمار ثبت نام كنندگان داوطلبين انتخابات رياست جمهورى را ۱۰۴ نفر اعلام مى كند.
روز سوم: ورزش زورخانه اى را اجبارى مى كنم33.gif
دوره گردى ۴۶ ساله با كوله بارى از پول خرد وارد ستاد انتخابات وزارت كشور مى شود. كوله بارش را در گوشه اى مى گذارد و در پاسخ به خبرنگاران مى گويد: امكاناتم براى رئيس جمهور شدن، دويست كيلو سكه و ۵ هزار تسبيح است.
او كه از شهر آمل براى ثبت نام در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى به تهران سفر كرده است، خود را دستفروش معرفى مى كند. اين دوره گرد آملى كه بساطش را نمايشگاه بين المللى مى داند با اين شعار كه صلح آرى، جنگ نه،21.gif مى گويد: در هنگام حمله آمريكا به عراق اين من بودم كه با سكه و تسبيح شعار صلح بشريت را در پياده روهاى آمل براى جهان به نمايش گذاشتم.
وى خود را مبتكر ايده هاى جهانى مى داند و مى گويد: به نمايشگاه كتاب خواهم رفت، غرفه اى خواهم ساخت آسمانش همه  نو، زير پايش پول خرد و معمار جهان خواهم شد.35.gif
اين دوره گرد آملى معتقد است بايد حداقل امكانات را به بهره ورى حداكثرى رساند و شعار انتخاباتى خود را اين چنين سر مى دهد: «من ورزش زورخانه اى را در ايران اجبارى مى كنم و دستور مى دهم تا درب تمامى اماكن مذهبى در راستاى عبادت بدون مرز شبانه روز باز باشد22.gif
وى مى گويد: بايد ارتباط نوزادان جهان را از طريق زبان نوزادان با او برقرار كرد و زبان اسپرانتو را در دهكده جهانى پايدار ساخت. اين دوره گرد آملى معتقد است نبايد به برنامه ۲۰ ساله چشم دوخت24.gif، اين لحظه را بساز كه پرواز ماندنى است.
و پس از او دخترى ۲۱ ساله كه چهره جذابى32.gif دارد نيز داوطلب رياست جمهورى است. با آمدن او همه خبرنگاران و حتى داوطلبين ديگر دست از كار برمى دارند و به سراغ او مى روند تا چند كلمه اى با اين دختر قدبلند سخن بگويند.
اگر چه براى ثبت نام آمده ولى مى گويد خودش به هاشمى رفسنجانى راى مى دهد.
از او مى پرسيم فكر مى كنى چقدر به تو راى مى دهند؟ پاسخ مى دهد يك ميليون. اما ديگران معتقدند اگر تائيد صلاحيت شود و تبليغ كند مشاركت مردم براى راى به او حداكثرى خواهد بود31.gif.
• ۲۳ و ۲۴ ارديبهشت: رقيب ندارم
تعداد ثبت نام كنندگان هر لحظه بيشتر مى شود. شايد جالبترين چهره روز چهارم ثبت نام از دواطلبين رياست جمهورى ناصر حجازى باشد. اولويت برنامه وى بازگرداندن انديشمندان ايرانى به كشور و جذب سرمايه هاى فراوان ايرانيان خارج از كشور است مارو ميگه من که کلی پول دارم اينجا باد کرده آخه!!! .
وى در خصوص كابينه خود مى گويد: در كابينه ام به كمتر از فوق ليسانس هاى تحصيلكرده در خارج از كشور رضايت نخواهم داد22.gif. وى در پاسخ به اين سئوال كه رقيب اصلى اش در انتخابات كيست؟ مى افزايد: من هيچ رقيبى ندارم.
ركورددار سياست ايران هستم
خيابان خوابى با كاپشنى سبزرنگ نيز آمده است تا براى انتخابات رياست جمهورى ثبت نام كند.
ساكى بر دوش و تعدادى كاغذ به دست دارد. «اگر على دايى ركورددار ورزش ايران است26.gif، من هم ركورددار سياست ايران هستم.»
ركورد وى ۱۳ بار نامزدى در انتخابات هاى مختلف است. او مى تواند به راحتى به زبان آلمانى و انگليسى سخن بگويد30.gif. مى گويد: در رشته ستاره شناسى كلاسيك تحصيل كرده است. از او مى پرسيم آيا مى تواند پيشگويى كند. پاسخ مى دهد: فقط ستاره شناسان سنتى مى توانند. من كلاسيك كار مى كنم18.gif.
اما روز آخر ثبت نام حكايت ديگرى است.
از نخستين دقايق صبح و قبل از آغاز ثبت نام، داوطلبان رياست جمهورى جلوى در شيشه اى محل ثبت نام صف كشيده اند.
هنوز چند ساعتى از آغاز ثبت نام نگذشته است كه مسئول حراست وزارت كشور توصيه مى كند درهاى محل ثبت نام را به روى مراجعان ببندند و به صورت گروه هاى ۵ نفره وارد شوند.
اما اين هم مشكل را حل نمى كند. چند ساعت بعد مسئولان وزارت كشور مجبور مى شوند ۵ ميز و تعدادى صندلى در سالن مقابل در شيشه اى محل ثبت نام قرار دهند.

از ۹ سالگى دلم براى ايران مى تپد
109764.jpg حاج ذبيح الله بخشى معروف به حاج بخشى يكى از داوطلبين نهمين انتخابات رياست جمهورى است.
او زمانى وارد وزارت كشور مى شود كه پيش از او ابراهيم يزدى دبيركل نهضت آزادى براى ثبت نام به عنوان يكى كانديداهاى شاخص نهمين انتخابات رياست جمهورى براى ورود به جايگاه ثبت نام در صف ايستاده است. اما حاج بخشى اعتراض مى كند و اعتراض او موجب مى شود كه مديركل حراست به اين اعتراض وى پاسخ دهد. «بايد نظم را رعايت كنيد و...» و پس از  آن وى را به همراه يزدى از در ديگرى وارد محل ثبت نام مى كنند.
حاج بخشى در انتهاى سالن بر روى صندلى مى نشيند و هرازچندگاهى به پيرامون خود مى نگرد. وى پس از ثبت نام در مكانى كه براى سخنرانى افراد شاخص سياسى در جايگاه خبرنگاران قرار داده اند، پشت تريبون قرار مى گيرد و سخنان خود را چنين آغاز مى كند: «من غلام همه ملت ايران هستم.» مى گويد: از ۹ سالگى قلبش براى ايران مى تپيده و از جنايات آمريكا و انگليس در زمان جنگ جهانى دوم سخن مى گويد.
شعار او اين است: «آزادى آرى آرى، بى بند و بارى خير.»
احساس تكليف كردم
پس از او نوبت غضنفرى خوانسارى است. وى نيز از آزادانديشى خود مى گويد. زنان و حق حضور آنها در سياست. «من اولين كسى هستم كه زمانى كه هنوز حضور زنان در انتخابات مجلس امكان نداشت از همسرم خواستم تا كانديداى انتخابات مجلس شود.»
اما خوانسارى علاقه اى به نشستن به مسند رياست جمهورى ندارد و تنها احساس تكليف كرده است.

چهره هاى ديگر
109770.jpg در گوشه و كنار چهره هاى ديگرى هم حضور دارند. جوان دامدارى از كرمانشاه. از او مى پرسيم چقدر براى اينكه به تهران بيايى هزينه كرده اى؟ پاسخ مى دهد ۱۲ هزار تومان و در عين حال از فقر و بدبختى سخن مى گويد09.gif.
و باز مى پرسيم فكر مى كنى چقدر راى بياورى؟ اگر سخنرانى كنم ۷۰ درصد به من راى مى دهند. اما او چيزى در مورد مذاكرات هسته اى نمى داند و ديگرى كه خود را قالى باف معرفى مى كند.«شغلم قالى باقى است. از كرمان آمده ام.»
چرا مى خواهى رئيس جمهور شوى؟ و چنين مى گويد: «مى خواهم رئيس جمهور شوم تا هر روز بر دستان رهبر انقلاب بوسه بزنم.»

• نمى خواهم تاييد صلاحيت شوم
109767.jpg عرشيا يكى از خوانندگان موسيقى پاپ كه با عكس هاى دوران جوانى اش به ستاد انتخابات  آمده است، عكس هايى كه هيچ شباهتى با چهره ظاهرى او ندارند17.gif. بلافاصله خبرنگاران دور او جمع مى شوند. شايد به اين دليل كه باور كردن آنكه روبه روى آنها نشسته به عنوان عرشياى خواننده كمى سخت است. و با او نيز همانند ديگران گفت وگو مى كنيم. «بنا ندارم تاييد صلاحيت شوم ولى چون مى دانم آقاى هاشمى رفسنجانى شايسته ترين كانديدا است آمده ام تا از او حمايت كنم.» و سپس با تقاضاى خبرنگاران بخشى از ترانه طلاق خود را مى خواند و اين تمام آنچه كه در آخرين روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياست جمهورى گذشت، نيست.
به تدريج بر جمعيت داوطلبان ثبت نام در انتخابات رياست جمهورى افزوده مى شود و هر يك از داوطلبان مى خواهند خبرنگاران با آنها مصاحبه كنند. «با ما مصاحبه كنيد تا معروف شويم18.gif.
/ 0 نظر / 6 بازدید