بچگی رئيس جمهورها

 

رئيس جمهورها هم روزى بچه  بوده اند، بچگى كرده اند، نمى شود بچگى نكنى و رئيس جمهور شوى همين جورى الابختكى،

نمى شود آدم بچه باشد اما با همبازى هايش بطرى پلاستيكى پرت نكند، طرف ماشين هاى گذرى و بعد تند فرز سريع الفرار- پشت درخت يا ديوار.

 فقط در دنياهاى وارونه قرون وسطايى است كه آدم مادرزاد رئيس جمهور، شاه، پيشوا، رهبر، يا بگو يك ژنرال شجاع گنده دماغ اخمو متولد مى شود؛

 دنياهايى كه هنوز معيار شپش زدگى براى اثبات اينكه بنده حقير لايق موصوف شدن به فضيلت «مردمى بودن» ام كارى مى كند بيا و ببين. در اين جور دنياهاى هنوز نه چندان كم شمار است كه هيتلرها مى توانند

 شوخى شوخى و بارى به هر جهت دين و دنياى مردم را هپلى هپو كنند. فقط در اين جور دنياها است كه معيار پيوستن به قاطبه رجال والامقام، رجوليت است نه هوش و طرح و برنامه واقعى

/ 0 نظر / 10 بازدید