ما ایرانی هاخیلی با فرهنگ بودیم؟


سنگ نوشته خط میخی مربوط به حدود دوهزار وپانصد سال قبل در شهر ایذه


 


1_225506.jpg

 ۱- ما ایرانی هاخیلی با فرهنگ بودیم؟

۲- ما ایرانی ها خیلی با فرهنگ هستیم؟

۳- ما ایرانی ها بی فرهنگ هستیم؟

۴- ما ایرانی ها به آثار باستانی خیلی علاقمند هستیم پس آنها را خراب می کنیم؟

۵- انرژی هسته ای حق مسلم ماست پس آثار باستانی نمی خواهیم؟

۶- خط ما از خط میخی زیباتر است.؟
سرستون کاخ داریوش در شوش مربوط به دوهزار و پانصد سال قبل (هخامنشی)

 


2_134973.jpg


3_213086.jpg


 ۱- باید اسم خودمان را بر روی آثار باستانی ثبت کنیم؟

۲- داریوش فراموش کرده بود روی سرستون تاریخ را ثبت کند؟

۳-
H-M نام معشوقه داریوش کبیر بوده است؟

۴- بیست دوم بهمن (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروزی بر داریوش کبیر بوده است؟

۵- ما ایرانی ها در این روز (تاریخی که روی سرستون کنده شده) احمق شدیم؟

۶- (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروز سپاه دشمن بر ایرانیان است؟
ساختمان آبشارهای شوشتر متعلق به دوره هخامنشی و ساسانی

 


4_574792.jpg


5_610643.jpg

 
۱-آثار باستانی دفتر مشق ما هستند؟

۲- تخریب آثار باستانی ثواب دارد؟

۳- تخریب آثار باستانی واجب کفایی است؟

۴- سازمان میراث فرهنگی به دلیل همکاری با وزارت نیرو جهت سدسازی سرش خیلی شلوغ است؟

۵- ما مردم خیلی باشعوری هستی؟

۶- به من چه؟ به تو چه؟ به ما چه؟ اصلا به شما چه؟؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید