طب ملي

طرح مهم « طب ملي » كه پس از مدتي مدفون شد

 

 

دکتر سامي

دکتر ساميبيست و سوم تير ماه سال 1358 ( پنج ماه پس از انقلاب )دكتر سامي وزير بهداري دولت انقلاب( حكومت موقت مهدي بازرگان ) طرح « طب ملي » را در اجتماع مديران بهداري هاي سراسر كشور كه در شهر مشهد برگزار شده بود اعلام داشت كه به موجب آن هزينه دكتر، دارو و درمان همه ايرانيان از سوي دولت تامين و تاسيس بيمارستان غير دولتي غير قانوني مي شد.
     اين طرح، مراجعه داوطلبانه مردم به مطب خصوصي پزشكان را در ساعات غير اداري منع نمي كرد.
     در مقدمه طرح آمده بود كه « تندرستي و درمان رايگان حق مردم است».
     دكتر سامي گفته بود كه طرح طب ملي تا يك ماه به مراجع ذيربط جهت تصويب داده نخواهد شد و در اين مدت، هركس مي تواند نظرات خود را به دفتر وي و يا ادارات بهداري و نيز روزنامه ها بفرستد. در پايان ماه « طرح » برپايه نظرات اصلاح و براي تصويب به مراجع ذيصلاح داده خواهد شد.
    مرور زمان نشان داد كه از اجراي طرح « طب ملي » ديگر خبري نشد و امر درمان در ايران بيش از گذشته به سوي پولي شدن گام برداشته و حتي در بيمارستانهاي دولتي باقي مانده از دوران نظام سابق هم از بيماران و مراجعين وجه بيشتري دريافت مي شود و به نظر مي رسد كه اين بيمارستانها به سوي مديريت غير دولتي و اصطلاحا « خود كفا شدن ! » پيش مي روند.

/ 0 نظر / 12 بازدید