بیماریهادر نسکهای دینی زرتشتیان(۲)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سوختگی ها Brulures   

یکی از بیماریهایی که در پزشکی ایران باستان دیده میشود، سوختگی یا سوختگی هاست. آنچه از نوشته های نسکهای دینی زرتشتیان و نسکهای تاریخی بدست میاید، ایرانیان باستان به بیماریهای پوستی اهمیت زیاد می دادند و چون به زیبایی و برازندگی بدن و اندام بسیار باورمند بودند، بدینگونه در درمان آنها و خودداری از بیماریهای پوستی بی اندازه کوشش می نمودند.

 

 

مارگزیدگی

از مارگزیدگی در وندیداد در بخش هفتم باب بیستم نام برده شده است.

 

 

مرگ بی هنگام

این نام در وندیداد آمده است و میتوان آنرا با سکته ها یکی دانست.

 

 

گوژپشتی و گوژسینه ای

که نگر به همان برآمدگی ستون مهرها از پشت و برآمدگی استخوان سینه از جلو میباشد. بنابراین گوژپشتی را ممکن است بیشتر همان بیماریPott     دانست.

 

 

بیماریهای چشم

اما درباره بیماریهای چشم باید دانست که در نسکهای دینی و همچنین در تاریخ هم از این بخش دانش پزشکی و هم از چشم پزشک نام برده شده است. برای نمونه در دینکرت (هشتم و دوازدهم و سی وسوم) از چشم پزشک گفتگو شده است.

 

فردوسی شاعر نامی ایران در خوان هفتم رستم آنجا که رستم به مازندران برای رهایی کاوس رفته است گوید:

 

پزشـکان که دیـدنـد کردنـد امـید                     بخـــون دل و مــغـز دیــو ســـپـیــد

چنین گفت فرزانه مردی پزشک                    که چون خون او را بسان سرشک

چکانی سـه قطره بچشم اندرون                    شـــــود تـیــرگـی پـاک بـا خــــــون

 

 

 

زایمان و سقط جنین و بیماریها زنان و بهداشت آنها

سقط جنین در آین زرتشت از کارهای بسیار ناهنجار بوده، بدین چم که نابودی زندگی را از بین بردن و نابودی والاترین شکل آفرینندگی اهورامزدا میدانستند.

 

در اوستا به جنین چهار ماه و ده روز چندان اهمیت داده نشده است، به نگر میرسد باورمند بودند که روح در بدن وی وارد نشده است.

 

هنگامی که سقط جنین روی میداد، پس از زایمان شراب برای زائو سفارش می نمودند، همچنین غذا به زائو داده میشد اما زائو میبایستی از خوردن آب خودداری ورزد. اگر زائو دچار به تب میگردید روز چهارم میتوانست آب بیاشامد.

 

چنین بنگر میرسد که در پزشکی ایران باستان در مورد برخی از داروهای سقط  کننده جنین می دانستند و میتوانستند داروهایی برای سقط جنین فراهم کنند. از داروهایی که در اوستا از آن در این مورد آمده است بنگ ( از شاهدانه) میباشد.

 

درباره سقط جنین قوانین و آدابی بود که نگهداری و پرستاری زنان باردار بی سرپرست را خاطر نشان ساخته است و با شگفتی می بینیم که حتی درباره سگهای حامله نیز اشاره گردیده است، بدین چم که افراد باورمند میبایست از هر حیوان بارداری چه از دوپا یا چهارپا، زن یا ماده سگ نگهداری نمایند.

 

 

 

بیماریها دیگر

 

در نسکهای دینی زرتشتیان از بیماری هایی نامبرده شده است که عده ای از آنها شناخته نشده اند ولی  برخی از آنها را میتوان به گمان دریافت که چه بوده اند.

 

در باب 20 و 21 وندیداد در  بخشهایی چند نامهایی از بیماریها برده شده است که آگاهی از آنها بیهوده نیست.

 

بخش 7 : ای درد، ای مرگ، ای سوختن، ای تب، ای سردرد، ای تب لرزه، ای بیماری اژانه، ای بیماری اژهوه، ای بیماری پلید، ای مارگزیدن، ای بیماری دورکه، ای بیماری ساری، ای نظر بد، به تو نفرین میکنم.

 

بخش نهم: با بیماری ایشیره، با بیماری اغوایر، با بیماری اغرا، با بیماری اوغرا، با درد، با مرگ بی هنگام، با سوختن، با تب، با سردرد، با تب لرزه، با بیماری اژانه، با بیماری اژهوه، با بیماری پلید، با مارگزیدن، با بیماری دورکه، با بیماری ساری، با نظر بد و گندیدگی و چرکینی یافت که اهریمن در تن مردم آورد، مقابله میکنیم.

 

باب 21 بخش 17: ای خورشید و ماه و ستارگان طلوع کنید برای دور کردن مرض کخودی، برای مرض ایهی، برای دور کردن جادوگر زناکار.

 

اژن (اژانه)  Ajana-  یک گونه بیماری – حالت تهوع  

اژهوه Ajahva -  یک گونه بیماری یا برهمخوردگی دماغی و حواس و بدخویی و سرماخوردگی شدید و سرفه حیوانی

مرض پلید  بیشتر بنگر میرسد جذام و پیس باشد.

مارگزیدگی  روشن است.

دروکه Droka -  بیماری و اختلال دماغی، لاغری

بیماریهای ساری  بنگر میرسد بیماریهای بومی باشد.

نظر بد یا بد نظری  بنگر میرسد بد چشمی و یا چشم زخم باشد.

ایشیره (ای شیر) Ishire  یک گونه بیماری یا برهمخوردگی حواس، بدخویی، سرماخوردگی شدید و سرفه حیوانی

اغوایر(اغویر – اغوثیری)  یک گونه برهمخوردگی دماغی و حواس

اغرا   گونه ای بیماری است.

اوغرا -  گونه ای بیماری است.

مرگ بی هنگام  بنگر میرسد سکته و آنگونه باشد.

کخودی   کج، روح تبهکار

ایهی (ای خ) Ayahi  طاعونی ، حالت تهوع

 

 

در آبان یشت بند دو و در فروردین یشت بند 131 از چند بیماری نام برده شده است.

بدین شکل:

 از این زورمن (آب تقدیس شده) نباید بنوشد: نه یک سرته (Sareta  نه یک تب دار، نه یک ناقص الاعضا، نه یک سچی (Satchie نه یک کسویش (Kaswiche) زن، نه کسی که گاتها نمیسراید، نه یک پیسی.

 

در فروردین یشت بند 131 نیز از چند بیماری نام برده شده است.

بدین شکل:

فروهرپور آبتین را درود میفرستیم، از برای مقاومت بر ضد جرب و تب و تب لرزه و نئزه (Naez) و واوارشه ( Wavarcha)  و .....

/ 1 نظر / 34 بازدید
مهران

سلام دوست عزيز مطالبتو خوندم خيلی جالب بود خيليا يادشون رفته قبل از اينکه عربهای سوسمار خور به سرزمين ما يورش بردن ما صاحب چه فرهنگ و تمدنی بوديم به اميد پيشبرد سرزمين اهورايی خودمون