با عرض معذرت . ولی واقعيه

عمل لوزه در شوروی

در يك كنگره پزشكي در تهران بين يك پروفسور روسي و يك پزشك ايراني گفتگوي جالبي رخ داد كه ورد زبان پزشكان شركت كننده در اين كنگره شده است. اين پروفسور ضمن سخنراني خود گفته بود در روسيه يكي از مشكلترين عمل‌ها عمل لوزه است، به طوري‌كه ما در بيمارستانها بعد از عمل قلب و مغز عمل لوزه را مهم مي‌شماريم! يكي از پزشكان ايراني با تعجب برخاسته و پرسيد: چطور مي‌فرماييد آقاي پروفسور كه عمل لوزه در شوروي سخت‌ترين عملهاست. بالعكس در ايران عمل لوزه مانند عمل آپانديسيت و عملهاي ساده ديگر به حدي آسان است كه تقريبا اكثر جراحان ما به آساني و سادگي آن را به كار مي‌برند و تلفاني هم تاكنون به بار نيامده است. چگونه مي‌فرمائيد در روسيه اين عمل دشوار است؟ پروفسور سري تكان داد و گفت: اشكال كار ما در روسيه اينجاست كه بيماران مبتلا به ورم لوزه، هيچگاه حاضر نيستند دهانشان را باز كنند تا جراح آنرا عمل كند! آن پزشك ايراني پرسيد پس شما چگونه در شوروي لوزه را عمل مي‌كنيد؟ آن پروفسور جواب داده بود ما ناچاريم كه از مخرج تحتاني لوازم جراحي را تا گلوي بيمار بالا ببريم تا بتوانيم آن را عمل كنيم. مشكلي كه در ابتداي سخنراني عرض كردم همين مسئله است كه چگونه مي‌توان از ماتحت كسي لوزه او را عمل كرد!؟ (يك نكته مبهم در اين پاسخ نهفته است كه در شوروي، كا‌گ‌ب اجازه نمي‌دهد كه شهروندان روسي دهانشان را باز كنند! به همين دليل از نقطه ديگر عمل لوزه صورت مي‌گيرد! اين يك شوخي است كه سالهاست در شوروي ضرب‌المثل شده است.)
(

/ 0 نظر / 10 بازدید