ابليس يا فرشته!!

امروز داشتم به فاصله کم واژه ها فکر می کردم !!و اينکه چقدر راحت می شود ذهن مردم را با تغيیر واژه ها منحرف کرد و به وادی خاصی کشاندکه اهداف خودخواهانه عده ای را پاسخگو باشد واژه هايی که مسير تاريخی کشور ها و جهان را گاه عوض می کنند و ملتهايی را از فراز به فرود و از قله به دره می کشاند!!

تغيير سريع و دلخواه آشوب و انقلاب  به يکديگر !! مانند رنگ پاشيدن به شعار های ديوار نوشت است فقط با اين فرق که ذهن های شستشو شده هميشه در انکار مطالبات زير رنگ هستند.

تغيير سريع آدم کشی به شهادت طلبی!! مکان های هدف در مغز های مستعد را قلقلک می دهد که اين همانست که تو می خواهی پس بجنب تا دير نشده !! دنيای که برای خود نساختی پس آخرت مملو از حوری و پری و حوض عسل را برای خودت بخر و خودت را رها کن !! و آنها که می ميرند هم يک مشت گناه کارند که بندگان ابليسند!!

تغيير نفس اماره آقايان به واژه مقدس نزد ايرانيان *امام زمان* و چسباندن آنچه نيات خود است به ذات پاک موعود!! و تحميق دسته جمعی نه تنها عامه که گاه درش خوانده های مطلع!!

تغيير دل بخواه هلاکت و شهادت و شرور و شهيد ؛ که کم نديدم در اين چند وقت!!آدمی که بمب می بندد و ۲۰ تا بچه عراقی را می کشد که جمع شده اند شکلات از دست سرباز ۲ ماه ازدواج کرده آمريکايی شهيد است و کسی که با هلیکوپتر مشغول کوه نوردی بوده است و سقوط می کند و می ميرد شهيد است!!

چه کنيم که از ماست که بر ماست!!!!!!!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
elaheh

سلام. ... من اولين بار است که به وبلاگ شما می آيم. وبلاگ جالب و خوبی داريد. تقريبا تمام مطالبش را خواندم. خيلی جالب بودند. موفق و پيروز باشيد.... در مورد متن بالا هم ما ايرانيهای عرب زده بهتر از اين نميشويم.......