بیماران به کدام پزشکان اعتماد می‌کنند

بیماران به کدام پزشکان اعتماد می‌کنند

10عامل مثبت و 10 عامل منفی که بر میزان اعتماد بیمار به پزشک تأثیر

می‌گذارند

 لابد دیده‌اید بیمارانی را  که پس از مدتی، دوباره با همان شکایت سابقشان برمی‌گردند پیش خودتان؛ و شما بعد از یک مکالمه کوتاه متوجه می‌شوید که آ‌‌ن‌ها به هیچ‌کدام از توصیه‌های قبلی‌تان (اعم از رژیم غذایی، مصرف مرتب دارو‌ها و انجام آزمایش‌های پزشکی) عمل نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها یک‌سوم بیماران «به طور کامل» به توصیه‌های پزشکشان عمل‌ می‌کنند؛ یک‌سوم بیماران «تا حدودی» به توصیه‌های پزشکشان عمل می‌کنند و یک‌سوم نیز «هیچ»‌ توجهی به توصیه‌هایی که در طی ویزیت می‌گیرند، ندارند.
دکتر باربارا فیدم (Barbara Fadem) که یکی از اساتید مشهور روان‌پزشکی است و در دانشگاه پزشکی و دندان‌پزشکی نیوجرسی آمریکا تدریس می‌کند، کتاب‌های زیادی در خصوص «رابطه سالم بین پزشک و بیمار» نوشته که برخی از آن‌ها به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. او در یکی از کتاب‌هایش به مواردی اشاره کرده که رعایت آن‌ها می‌تواند بیمار را ترغیب کند که به توصیه‌های پزشکش عمل کند. او معتقد است که آگاهی پزشکان از این موارد و به کار بستن این توصیه‌ها، افزایش اعتماد بیمار به پزشک را نیز در پی دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید